Bilder fra konferansen i 2015.

Her følger bilder fra vår eminente fotograf Bjarne Haugland.